Språkens Lärstig


Välkommen till Språkens Lärstig

Målsättningen med projektet Språkens Lärstig är att skapa ett positivt förhållningssätt till andra språk och då främst till finska språket. Larsmo blev år 2015 en tvåspråkig kommun och eftersom vi i Larsmo har över 92% svenskspråkiga invånare är det nödvändigt att vi redan i tidig ålder berikar barnens språkstig även med det finska språket. Vi vill väcka intresset för finskan på ett lekfullt och kravlöst sätt, samt låta det bli en naturlig del av vardagen.
Vi vill målmedvetet arbeta för att få positiva upplevelser av det finska språket och få en lärstig som blir mer likvärdig i hela kommunen.

Vi har från och med hösten 2019 infört en tvåspråkig pedagogik på alla enheter i kommunen. Vi försöker mångsidigt stimulera en kommunikativ finska där pedagogerna erbjuder finskan under hela dagen i verksamheten i minst 20 minuter. Vi kan förverkliga det via sånger, lek, sagor, rim och ramsor samt via olika teman under året, såväl inne som ute. Tyngdpunkten ligger i att använda två språk samtidigt i vardagliga situationer, bland annat vid rutinsituationerna som frukost, lunch, mellanmål och vid på- och avklädning.

Vi jobbar utifrån en kravlös finska där vi erbjuder barnen finska dagligen via lek och kommunikation men vi kräver inte att barnen måste tala finska. Vi lär inte ut finska inom småbarnspedagogiken. Vi betonar inte färdigheterna och det hela handlar till största delen om attitydfostran. Vi vill från tidig ålder väcka en språklig nyfikenhet och främja en positiv attityd till främmande språk tillsammans med vårdnadshavarna.

Obs! Vi ansvarar inte för att externa länkar fungerar i framtiden!                                                                       

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är bild-3.pngSkapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång